Select your Top Menu from wp menus

Codex iuris canonici

Codex iuris canonici

Codex iuris canonici je Kodeks kanonskoga prava, zakonik Katoličke crkve koji rješava njezina unutrašnja pitanja te druge predmete iz njezine nadležnosti. Izvori zakonika, uz Sveto pismo, zaključci su općih crkvenih koncila, papinski dokumenti i odredbe, odluke pokrajinskih crkvenih sabora i sinoda, konkordati i sl. Počeo se sastavljati 1904. prema naredbi pape Pija X. i završen je 1918. Glavne značajke Codexa bile su centralizacija Katoličke crkve i učvršćivanje papinske vlasti, naglasak na uniformnosti i latinizaciji, a općenito je prevladavao juridički element nad karizmatskim u Crkvi. Novi Codex iuris canonici proglašen je 1983. i donosi novosti u liturgiji, u većim ovlastima biskupima i lokalnoj crkvi, u isticanju uloge laika. Općenito, u njemu prevladava pastoralni aspekt.

Facebook Comments

Vezani članci