Čedadsko evanđelje

Čedadsko evanđelje ili Čedadski evanđelistar nazvan je prema slovenskom liku imena za grad Cividale del Friuli. Latinski je naziv Codex Aquileiensis. To je rukopisni kodeks s tekstom evanđelja pisan uncijalom 5. ili 6. st. i latinskim jezikom. Čedadsko evanđelje znamenito je po tome što su na rubovima i među redcima prvih devet listova zapisana imena uglednih hodočasnika. Među njima su imena hrvatskih knezova Braslava sa ženom, Trpimira sa sinom Petrom i Branimira sa ženom Mariosom (Marušom). Tu su još zapisana i imena nekih drugih povijesno zasvjedočenih ličnosti (npr. Boris, Rastislav, Pribina, Kocelj).

Komentari