Canabae

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oko rimskih legijskih logora naseljavali su se trgovci i obrtnici, čija su se naselja nazivala canabae. Prve canabae nastale su u provinciji Germaniji. U doba Carstva u takva naselja dolaze veterani i rimski građani, pa vremenom canabae postaju gradska naselja, minicipiji ili kolonije. Primjeri takvih gradova su Beč, Nijmegen i Strasbourg.

Komentari