Select your Top Menu from wp menus

Artes liberales

Artes liberales

Artes liberales (latinski: slobodna umijeća) je naziv za umijeća koja su se učila u rimskim školama. Nazvana su slobodnima jer su se njima mogli baviti samo slobodni ljudi. Bio je to temelj sveukupne naobrazbe; od ranoga srednjovjekovlja pod nazivom septem artes liberales podijeljen je na dva dijela: niži – trivij (gramatika, retorika, dijalektika) i viši – kvadrivij (aritmetika, geometrija, astronomija i teorija glazbe). U cijelome srednjem vijeku bio je to temelj svih znanosti i osnovica podjele nastavnih predmeta.

Facebook Comments

Vezani članci