Adar

Adar je dvanaesti mjesec babilonskoga i šesti mjesec židovskoga kalendara. Adar odgovara danima u veljači i ožujku. 14. i 15. adara slavi se židovski blagdan Purim. Adar je i sveta vatra kod Iranaca.

Komentari