Zbog posljednje želje sultanije Hurem se Sulejmanu steglo srce!

Ljubav između sultana Sulejmana Veličanstvenog i njegove Hurem jedna je od najvećih koje se pamte u povijesti.

Malo tko zna da je čuvena sultanija Hurem, supruga i najveća ljubav sultana Sulejmana Veličanstvenog, rođena kao Aleksandra Anastasija Lisovska. Rođena je na današnjem teritoriju Ukrajine i odrasla je u pravoslavnoj obitelji. Otac joj je bio svećenik, a majka domaćica.

Ona je, kao i mnoge djevojke u to vrijeme, odvedena u Osmansko carstvo kao bijelo roblje. Legenda kaže da je Aleksandru poklonio veliki vezir Ibrahim paša i da je tako dospjela u sultanov harem koji je brojao oko 300 robinja. Također, legenda kaže da se sultan u nju zaljubio na prvi pogled.

Sultan je bio oduševljen njezinom karizmom, mudrošću i načinom razmišljanja pa ju je brzo odabrao za svoju suprugu. Prešla je ona tada na islam i rodila Sulejmanu šestero djece. Iako je imao još tri supruge, sultan je najviše udovoljavao upravo Hurem i tvrdi se da je ona imala veliki utjecaj na politiku Osmanskoga carstva.


Zajedno su preživjeli mnoge sretne i tužne trenutke, gubitak sinova, udaju kćeri, rađanje unuka. Njihova ljubav se smatra jednom od najvećih u ljudskoj povijesti.

Pred smrt sultanije Hurem, par je neko vrijeme bio razdvojen. Kada su se sreli nakon dugo vremena, Sulejman ju je odveo da vidi kako napreduju radovi  na njihovoj džamiji i tada joj je rekao da je njegova duša tamo i da će mu srce zauvijek ostati u toj građevini.

Sulejman joj je tijekom života ispunio sve želje, ali posljednje želja dirnula ga je do srži i posljednji put pokazala kolika je bila ljubav sultanije prema njemu.

Znala je da će umrijeti i zamolila je sultana da i ona zauvijek počiva na mjestu gdje je on rekao da će njegova duša počivati. Ta džamija je kasnije dobila ime Sulejmanija.

Želja joj je bila ispunjena, a i sam Sulejman ostavio je nakon smrti posljednju želju, a to je da ga sahrane pored nje.

Sultan je nadživio Hurem za osam godina i nakon njezine smrti nije bio s niti jednom ženom.

Komentari