Vikinzi nisu bili krvožedni divljaci, uglavnom su se bavili poljoprovredom!

Zahvaljujući avanturističkim romanima, hollywoodskim filmovima te popularnim serijalima i stripovima, Vikinge zamišljamo kao dugokose barbare s rogatim kacigama na glavama i sjekirama u rukama, vječno raspoložene za pljačku, palež, masovna silovanja i ostale opačine. Brojni arheološki nalazi i povijesni zapisi pričaju nam, međutim, drugačiju priču. Kao prvo, tek manji postotak stanovništva upuštao se u organizirane pljačkaške pothvate – većina drevnih Skandinavaca bavila se ratarstvm, stočarstvom i obrtom, a postoje i brojni zapisi o razvijenoj trgovini. Bezakonje nije bilo njihov način života, naprotiv – imali su sofisticiran pravni sustav, jedan od prvih koji je uključivao porotne sudove. Nadalje, nisu bili prljavi i smrdljivi divljaci. Premda su higijenski standardi u srednjem vijeku općenito bili niski, Skandinavci su po tom pitanju bili iznad prosjeka, budući da su se prali jednom tjedno. Na arheološkim lokalitetima iz vikinškog doba pronađeno je mnoštvo češljeva, sprava za čišćenje ušiju, britava i drugih higijenskih predmeta. Premda je istina da im je sjekira bila omiljeno oružje, nije se radilo o onoj dvoglavoj, kao što se često prikazuje, već o laganom oružju uske glave. I ne, nisu imali kose kao ljubitelji heavy-metala: radi lakšeg navlačenja kaciga, u pravilu su brijali glave!

Piše: Lucija Kapural

Komentari