U Meksiku pronađeni dokazi o početku uzgoja purana

Arheolozi su u iskopavanju nalazišta Mitla, koje pripada civilizaciji Zapoteka, na području današnjeg Meksika, pronašli jaja purana koja su više od 1500 godina ostala očuvana ispod ostataka dviju zgrada. Oko jaja pronašli su kosti purana svih uzrasta, što je jasan pokazatelj da su tamošnji ljudi tada već bili pripitomili tu pticu. Osim za hranu, Zapoteci su purane upotrebljavali u vjerskim obredima, tj. kao krvne žrtve. Purani su jedna od malobrojnih životinjskih vrsta koju su pripitomili stanovnici pretkolumbovske Amerike. Neki stručnjaci smatraju da su Europljani zbog stalnog kontakta s mnogo većim brojem pripitomljenih životinja razvili snažniji imunološki sustav od Indijanaca te su zbog toga potonje desetkovale zarazne bolesti iz Europe.

Piše: Boris Blažina

Komentari