U Luksoru pronađeno 66 kipova staroegipatske božice

Međunarodni tim arheologa pronašao je čak 66 kipova egipatske božice Sekhmet na području zagrobnog hramskog kompleksa Amenofisa III. kod Luksora. Sekhmet (staroegipatski: Moćna) bila je božica rata, vatre i liječenja te zaštitnica ratnika. Prikazivana je kao lavica ili žena s glavom lavice. Neki od pronađenih kipova prikazuju božicu kako sjedi, dok je na drugima prikazana u stojećem položaju sa simbolom života i žezlom u obliku papirusovog cvijeta u rukama. Svi su kipovi izrađeni iz magmatske stijene diorita. Sekhment je naviše zastupljena božanstvo u ovom hramskog kompleksu, kojeg je u 14. stoljeću pr. Kr. dao izgraditi faraon Amenofis III. Riječ je o najvećem staroegipatskom hramskom kompleksu – površina mu je usporediva s današnjom državom Vatikan. Kompleks je u više navrata pretrpio veliku štetu od potresa i poplava, a njegove su strukture često korištene kao izvor građevinskog materijala. Ipak, novija istraživanja pokazala su da je velik dio kompleksa ostao sačuvan ispod zemlje. Uz kipove božice Sekhmet pronađena je i jedna statua mladog Amenofisa III. izrađena iz poliranog crnog granita. U planu je projekt za restauraciju dijela hramskog kompleksa u izvorno stanje.

Komentari