U Izraelu pronađena 1500 godina stara mozaička karta grada

Izraelska uprava za starine (engl. Israel Antiquities Authoritiy) izvijestila je da je mozaička karta, nedavno pronađena ispod parkirališta u industrijskoj zoni u gradu Kiryat Gat u Izraelu, otvorena za javnost. Karta će biti izložena na mjestu na kojem je i pronađena. U prošlosti se na tom mjestu nalazila crkva od koje danas nije ostalo ništa osim spomenutog mozaika. Mozaik datira iz vremena Bizantskoga Carstva, a prikazuje ulice i zgrade nekog grada. Prema grčkom natpisu na karti, riječ je o Chortasu (Kortasu), gradu iz drevnog Egipta u kojem je navodno pokopan Habakuk, jedan od tzv. manjih proroka hebrejskih pisama iz Staroga zavjeta. Mozaik se sastoji od kockica 17 različitih boja, a osim grada prikazuje i ptice, jelene, posudu s crvenim voćem i jedrenjak. Materijal i izrada vrhunske su kvalitete.

Komentari