U Gruziji otkriveni ostatci bizarnih pogreba

Skupina gruzijskih i poljskih arheologa u jugoistočnoj je Gruziji otkrila 16 grobova iz kasnoga brončanog do ranoga željeznog doba. Izrađeni su prilično jednostavno – tijela su prekrivena malim zemljanim humcima ili kamenim pločama. Dok sami grobovi nisu naročiti, način na koji su pokopani neki od ostataka doista su neobični. Pronađen je npr. dvostruki ukop muškarca i žene bez glave. Među rebrima žene pronađen je vrh strelice, mogući uzrok njene smrti. U trenutku smrti imali su svega 17 – 25 godina. Sahranjeni su u fetalnom položaju, okrenuti nadesno. Uz njih su položene keramičke posude, željezni bodež i brončana pločica ukrašena geometrijskim likovima.

Drugi neobičan ukop sastoji se samo od lubanje mlade žene položene na glinenu pločicu ukrašenu staklenim perlama i komadićima metala. Treći sadrži ostatke muškarca, veći broj životinjskih kosti uključujući čitav svinjski kostur, kratki željezni mač te brončane i željezne vrhove strelica. Sigurni smo da će znanstvenicima trebati dugo vremena da ponude interpretacije svih navedenih ukopa!

Piše: Boris Blažina 


Komentari