U Francuskoj otkrivena divovska bedrena kost dinosaura

Tijekom iskopavanja na jugozapadu Francuske, paleontolozi su pronašli bedrenu kost divovskog dinosaura. Dugačka dva metra, pripadala je sauropodu, dinosauru biljojedu s dugim vratom i repom, koji je težio između četrdeset i pedeset tona. Bio je rasprostranjen u kasnoj juri, prije više od 140 milijuna godina. Riječ je o važnom otkriću, budući da se kosti iz tog perioda vrlo rijetko nalaze u ovako dobro očuvanom stanju. Kost sauropoda pronađena je na lokalitetu Angeac-Charente, gdje su od 2010. do danas iskopani ostaci nekih od najvećih životinja koje su ikad živjele na kopnu. U zadnjih devet godina ondje je, naime, otkriveno više od 7.500 fosilnih ostataka pripadnika četrdesetak različitih životinjskih vrsta, što ga čini jednim od najvećih takvih nalazišta u Europi.

Piše: Lucija Kapural

Komentari