U Engleskoj pronađeni ostatci jezive gozbe

U spilji Gough’s Cave (dubina 115 metara, dužina 3,4 km) kod Bristola u Engleskoj pronađeni su ostatci morbidne gozbe stare 15.000 godina. Ekipa arheologa i antropologa provela je ispitivanja ostataka 5 do 7 ljudi s tragovima brojnih porezotina nanesenih oštrim predmetima. Željeli su ustanoviti jesu li porezotine posljedica pogrebnog odstranjivanja mesa s kostiju, nasilja ili očajničkog pokušaja preživljavanja. Prvo su ustanovili da nema tragova nasilne smrti. Zatim su pomno analizirali površinu kostiju te ustanovili da se na kostima ne nalaze samo ogrebotine, već i znakovi glodanja koji odgovaraju ljudskim zubima, kao i da su porezotine distribuirane ravnomjerno. Ove činjenice navode na zaključak da su ostatci pokojnih ljudi nakon smrti kanibalizirani.

Piše: Boris Blažina

Komentari