U Egiptu pronađen nilometar

Iskopavanjem prilikom izgradnje vodocrpne stanice kod ruševina grada Thmuisa na delti Nila otkriven je nilometar, tj. udubina za mjerenje vodostaja rijeke Nil. Poljoprivreda starih Egipćana bila je uvelike ovisna o godišnjem plavljenju te rijeke, pa im je bilo vrlo važno znati predstoji li poplava (ako je razina vode iznad određene granice) ili glad (ako je ispod te granice). Otud potječe izreka „Egipat je dar Nila.“ Zapisi iz starog Egipta upućuju na to da su se suše ili poplave događale otprilike jednom u pet godina. Mjerenje razine rijeke bilo je važno i radi određivanja visine poreza – porezi su bili viši ukoliko bi nilometar pokazao da predstoji plodna godina. Ovaj novootkriveni nilometar nije unikatni primjerak – dosad ih je pronađeno više od 20. Izgrađen je u 3. st. pr. Kr., a ostao je u uporabi oko 1000 godina. Vrlo je jednostavne građe – riječ je o strukturi poput bunara u koju se spušta pomoću stepenica, prema kojima se ujedno mjeri razina vode, pri čemu je idealna bila oko tri metra.

Piše: Boris Blažina

Komentari