U Danskoj pronađena golema vikinška sjekira

Arheolozi su na lokalitetu Haarup u središnjoj Danskoj pronašli golemu sjekiru. Arheologinja Kirsten Nellemann Nielsen napominje da se radi o daleko najvećoj sjekiri koja je ikad pronađena te da se njome moralo vitlati objema rukama. Neke bi to navelo na zaključak da se radi o isključivo ceremonijalnom oružju, ali ova nema nikakve ukrase te je gotovo sigurno bila namijenjena za borbu. Pronađena je u nordijskoj grobnici iz 950. u kojoj su pokopani muškarac i žena čija odjeća i nakit upućuje na to da se radi o vrlo uglednim članovima društva. Žena je za pojasom imala ključeve, što je prema tradiciji bilo rezervirano isključivo za pripadnice društvene elite. Kasnije je tamo pokopan još jedan muškarac sa sjekirom, iako ova nije toliko velika kao prva. Vjerojatno je bio rođak ili nasljednik onoga tko je tamo prvi pokopan.

Piše: Boris Blažina

Komentari