U Armeniji pronađena cipela stara 5500 godina

The oldest, old world leather shoe.

Kada govorimo o arheološkim nalazima iz prapovijesti, sigurno ćemo prvo pomisliti na predmete od kamena. Jedan od razloga zašto se kameno doba tako naziva upravo jest činjenica da je većina pronađenih predmeta iz toga doba izrađena iz kamena i stoga opstala do danas. Međutim, čovjek se u kamenom dobu koristio mnogim drugim materijalima poput konoplje, kože, drva i vune, ali su predmeti izrađeni iz tih materijala u pravilu nestali uslijed djelovanja topline i vlage. Ponekad se ipak dogodi da poneki od tih predmeta preživi tisućama godina zahvaljujući lokalnim klimatskim uvjetima, najčešće u spiljama. Jedan od takvih predmeta je i kožna cipela pronađena u spilji kod sela Areni na jugoistočnom dijelu Armenije. Radiokarbonskom analizom ustanovljeno je da je stara čak 5500 godina, što ju čini najstarijom cipelom čija je starost ustanovljena preciznim mjerenje (postoje i cipele za koje se vjeruje da su starije, ali je njihova starost ustanovljena usporedbom s drugim predmetima pronađenima na istom lokalitetu, što nije toliko precizno). Uz cipelu su pronađene spremnici koji su nekad sadržavali žito, jabuke i marelice. U to su vrijeme, naime, stanovnici drevne Armenije – o kojima inače znamo vrlo malo – već tisućama godina bavili poljoprivredom.

Piše: Boris Blažina

Komentari