Tragovima drugog nordijskog naselja u Americi

Do sada je pronađeno samo jedno naselje na američkom tlu za koje se sa sigurnošću može reći da je nordijskog (vikinškog) porijekla – L’Anse aux Meadows na sjevernom dijelu otoka Newfoundland. Ali u njihovim sagama postoje navodi o postojanju drugih naselja koje su osnovali pustolovni stanovnici drevne Skandinavije. Ali prošle godine su na južnom dijelu otoka pronađeni ostatci kovačke peći, jasan pokazatelj prisutnosti Nordijaca. Postoji lokalna tradicija o tome da je prije mnogo godina u dolini Codroy na jugozapadnom dijelu otoka pronađen čamac vrlo neobične građe u kojem su pronađeni ostatci tri kostura. Jedan lokalni stanovnik, Wayne Mac Isaac, proučavao je nordijske sage i otkrio da bi se u spomenutoj dolini mogli nalaziti ostatci drevne nordijske kolonije. Međutim, profesionalni arheolozi nisu smatrali njegovu tezu dovoljno uvjerljivom, a on sam nije želio otkriti točan lokalitet zbog straha da bi ga mogle oštetiti nestručne osobe. Pronalazak spomenute peći potaknuo je arheologe da ozbiljnije razmotre MacIsaacove tvrdnje, tako da će se ovoga ljeta u dolini provesti arheološka istraživanja.

Piše: Boris Blažina

Komentari