Tko je prvi stigao u Južnu Ameriku?

Prema uvriježenoj teoriji, prvi ljudi stigli su u Ameriku iz Azije, preko zaleđenog Beringovog mora. U novije se vrijeme, međutim, pojavila alternativna teorija prema kojoj su ljudi u Ameriku stigli iz Afrike, preko južnog Atlantika. Postoje, naime, različiti arheološki nalazi u Južnoj Americi za koje neki tvrde da su stari između 20.000 i 100.000 godina. Za usporedbu, klasična teorija kaže da su ljudi preko Beringovog mora prešli prije između 15.000 do 35.000 godina. Najnovija istraživanja su na temelju oblika lubanja prastanovnika Amerike došla do zaključka da se radi o dvije različite populacije. Prva su tzv. Paleoindijanci ili Paleoamerikanci koji su nalikovali današnjim Afrikancima, australskim domorodcima ili Melanežanima (prema tradicionalnom shvaćanju crna rasa), dok su drugi stigli oko 6000. pr. Kr. i nalikovali azijatima.

Piše: Boris Blažina

Komentari