Tikveš – najmlađi baranjski dvorac

Tešenska loza obitelji Habsburg izgradila je u Baranji kompleks dvoraca. U Tikvešu je tako nastalo rezidencijalno lovačko središte. U njemu su vlasnici i njihovi gosti dolazili na odmor i zabavu. Jednokatni lovački dvorac u duhu romantičarskog historicizma vjerojatno je dao podignuti vojvoda Fridrik Habsburški u 19. stoljeću. Oko dvorca su šetnica i prekrasan perivoj. Budući da je Tikveš bio pustara, odnosno daleko od većeg naselja, bio je savršena lokacija za bijeg od svakodnevice i ladanje.

Zatim je 30-ih godina 20. stoljeća dinastija Karađorđević dala podignuti glavni dvorac u klasicističkom stilu. Riječ je o najmlađem baranjskom dvorcu. Potom je izgrađeno još nekoliko manjih zgrada za potrebe dvorca. U sklopu kompleksa nalazi se 25 objekata različite namjene.Nakon Drugog svjetskog rata Kompleks dvoraca Tikveš postaje omiljeno lovno središte jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza.

Tijekom Domovinskog rata kompleks je potpuno opljačkan i prelazi u vlasništvo Republike Hrvatske. Danas njime upravlja Park prirode Kopački rit koji je krenuo u revitalizaciju ovog značajnog kompleksa. Tikveš će se do 2021. prenamijeniti u prezentacijsko-edukacijski centar o prirodnim značajkama Kopačkoga rita.

Piše: Marsela Alić


Komentari