Tajanstveni narod Moche: Ljudske žrtve i erotske freske

Jednu od najstarijih i najzagonetnijih civilizacija Južne Amerike stvorio je narod Moche. Cvala je od prvoga do osmog stoljeća na sjevernoj obali današnjeg Perua, a kako je iščezla mnogo prije dolaska Europljana, spoznaje koje o njoj imamo posljedica su arheoloških iskapanja. Brojni dokazi svjedoče o prinošenju ljudskih žrtava božanstvima, a neki stručnjaci smatraju kako korijene ove jezive prakse valja tražiti u učestalim poplavama u tim krajevima: masovna žrtvovanja trebala su, pretpostavljaju, umilostiviti božanstva u čijoj su “jurisdikciji” bile elementarne nepogode. Valja, međutim, naglasiti da Moche nisu prezirali život, naprotiv – slavili su ga u njegovoj punini. Jedan od dokaza njihova hedonističkog svjetonazora su brojne freske i ulomci keramike s realistično prikazanim erotskim prizorima, što je motiv koji se vrlo rijetko sreće kod drugih pretkolumbovskih civilizacija. Moche su imali izražen osjećaj za lijepo i istančano, što se najjasnije vidi u vještoj obradi metala. Koristeći se postupkom kemijske galvanizacije, pravili su, primjerice, predivne rukotvorine od zlata. O ljepoti njihovih artefakata najbolje svjedoči naselje Huaca Rajada, otkopano davne 1987. godine. Arheolozi su ondje, u grobnici moćnog ratnika-svećenika, pronašli pregršt vrhunski izrađenog nakita, naturalističke keramike, vodenih ćupova u obliku ljudskih glava (na slici!) te figurice životinja, fantastičnih i demonskih bića. Zbog oskudnih uvjeta u kojima su nastala, njihova umjetnička dostignuća, poput impresivnih piramidalnih platformi, izazivaju strahopoštovanje kako arheologa i povjesničara umjetnosti tako i turista sa svih strana svijeta.

Piše: Lucija Kapural

Komentari