Starogrčki brončani reljef pronađen u Slovačkoj

Arheolozi su kod sela Slatina nad Bebravou u zapadnoj Slovačkoj otkrili komadiće prsnog oklopa starogrčkog ratnika. Riječ je o dijelovima koji štite ramena, a bili su ukrašeni reljefom sa scenama amazonomahije (borbe Grka s Amazonkama), inače čestog motiva grčkih reljefa. Datiraju iz 4. stoljeća pr. Kr. i najstariji su starogrčki nalaz pronađen na teritoriju Slovačke. Proizvedeni su na području današnjeg Taranta u Italiji, tada spartanske kolonije Taras. U to je vrijeme Taras bio najistaknutija grčka kolonija u Magni Graeciji (kolektivni naziv za grčke kolonije na jugu Italije i na Siciliji).

Iako su Grci bili trgovačka velesila, pronađeni oklop vjerojatno nije stigao u Slovačku tim putem, nego kao plijen keltskih ratnika. Naime, pronađen je na lokalitetu gdje se nalazio keltski žrtvenik, a na obližnjem brdu Udriana stajala je i keltska utvrda.

Piše: Boris Blažina


Komentari