Srednjovjekovna solana pronađena kod Nina

Arheolozi sa Sveučilišta u Zadru su u sklopu istraživačkog projekta na lokalitetu Soline na Privlaci blizu Virskog mosta zabilježili veliko otkriće. Tijekom otkopavanja kamenih pregrada koje su smatrali vanjskim zidom srednjovjekovne crkve sv. Kristofora shvatili su da ipak nije riječ o crkvi, već o gospodarskom objektu – solani dimenzija 26,5 x 8,5 metara. Objekt datira iz 15. st., a građen je u više faza. Oko njega se nalaze ostatci bazena za kristalizaciju i proizvodnju morske soli. Lokalitet Soline već je otprije poznat arheolozima jer se tamo nalazi rimska villa rustica, izvangradski stambeni i gospodarski kompleks te središte ruralnog zemljišnog posjeda. Inače, najveće srednjovjekovne solane u Hrvatskoj nalaze se kod Šibenika, oko 90 km jugoistočno od ove na Privlaci.

Piše: Boris Blažina

Komentari