Srednjoamerički Indijanci uzgajali su kuniće

Nova istraživanja kod nalazišta Teotihuacán u središnjem Meksiku ukazuju na to da su se ondašnji pretkolumbovski stanovnici bavili uzgojem kunića i zečeva za hranu, krzno i kosti (iz kostiju su izrađivali alate). Uzgoj životinja jedna je od ključnih odlika svih civilizacija diljem svijeta. Kako u Americi ima manje životinja koje su prikladne za pripitomljavanje nego u Euroaziji, smatra se da je upravo to jedan od razloga zašto su Europljani bili tehnološki razvijeniji i otporniji na bolesti od američkih Indijanaca. Dok su u Europi pripitomljeni desetci životinjskih vrsta, u Americi ih je pripitomljeno svega nekoliko: puran, zamorac, pas, patka, ljama i alpaka. Istraživanja koja su provedena ove godine pokazala su da su kunići i zečevi kod Teotihuacána jeli pretežito kukuruz, što upućuje na to da su ih hranili ljudi. U nedostatku većih životinja, američki su se Indijanci, izgleda, okrenuli pripitomljavanju i uzgoju manjih.

Piše: Boris Blažina

Komentari