Rođenje antropologije kao znanosti: U divljaka luk i strijela!

Antropologija, znanost koja proučava čovjeka, njegovu povijesnu i geografsku raširenost, zakonitosti koje mu uvjetuju biološki i duševni razvoj te društvene i kulturne fenomene različitih ljudskih zajednica, kao i čovjeku slična bića te sve njegove evolutivne oblike, razvila se tek u devetnaestom stoljeću. Jedan od njenih pionira bio je Amerikanac Lewis Henry Morgan (1818. – 1881.), čije je kapitalno djelo, “Drevno društvo”, imalo golemi utjecaj na poimanje kulturnog razvitka. Znamo li da su se na nju uvelike oslanjali Marx i Engels, ne čudi podatak da je postala dogmom u zemljama nekadašnjega realnog socijalizma. O čemu je zapravo pisao Morgan? Umjesto za tročlanom podjelom prapovijesti na kameno, brončano i željezno doba, koja je već postojala u njegovo vrijeme, u svojoj je shemi govorio o periodu divljaštva, barbarstva i civilizacije. Prvo, označeno opstankom na prirodnoj osnovi, prema njemu je počelo prije 60.000 godina, kad se čovjek izdvaja od životinja te počinje koristiti oružjem poput luka i strijele. Razdoblje barbarstva počinje prije 35.000 godina, kad nastaju plemenska savezništva i ograđena sela, razvija se pjesništvo i mitologija te se grade utvrđeni gradovi. Prema njegovoj shemi, naše, civilizirano razdoblje počinje prije 5.000 godina, u antici.

Piše: Lucija Kapural

Komentari