Rimski novčići otkopani u Gruziji

Tijekom arheoloških istraživanja rimske utvrde Apsaros u Gruziji (danas Gonio na obali blizu Batumija, kod turske granice) pronađeni su srebrni i brončani novčići.

Novčići su iskovani u razdoblju od vladavine rimskog cara Hadrijana (117. – 138.) do Septimija Severa (193. – 211.). Svi potječu iz kovnice u Cezareji, udaljenoj više od 1000 km. Ovo je druga skupina rimskih novčića pronađena na istom lokalitetu. Moguće je da su skrivene zbog opasnosti od prodora Parta, velikih neprijatelja Rima s područja današnjeg Irana.

Utvrda Gonio stara je oko 2000 godina i izvorno je služila za obranu granice rimske pokrajine Kapadokije. Mnogo je puta popravljana i preuređivana, a danas vidljivi dijelovi potječu iz vremena bizantskog cara Justinijana i iz doba osmanske vlasti. U sklopu utvrde nalazilo se i kupalište s podnim mozaicima.

Piše: Boris Blažina


Komentari