Rimska građevina pronađena u hrvatskoj šumi

Hrvatski arheolozi u Rimskoj park šumi kod Daruvara otkopali su strukturu polukružnog oblika od bijelog kamena. Ustanovljeno je da je rimskog porijekla, ali zbog neobičnog oblika još uvijek nije jasno o kakvoj se vrsti građevine radi – moguće ranokršćanskoj crkvi ili obrambenom objektu. Građevina je dijelom pokrivena drvećem koje će se morati porušiti u suradnji s Hrvatskim šumama kako bi se otkopao ostatak objekta. Riječ je o prvom većem rimskom objektu pronađenom u okolici Daruvara. Više detalja o njemu bit će objavljeno nakon provođenja istraživanja iduće godine.

Piše: Boris Blažina

Komentari