Restauracija Herkulove sobe u Rimu

Nedavno su osigurana sredstva za obnovu tzv. Herkulove sobe u palači Palazzo Venezia u Rimu. Soba je prvotno uređena sredinom 15. st. po nalogu kardinala Pietra Barbe, budućeg pape Pavla II. Palača je jedna od prvih renesansnih zgrada u Rimu, a u početku je služila kao rezidencija kardinala obližnje bazilike sv. Marka. Godine 1469. postala je rezidencija pape, a 1564. ju je papa Pio IV. ustupio veleposlanstvu Mletačke Republike pod uvjetom da ona plaća njeno održavanje i obnovu. Nakon pada Venecije preuzelo ju je austrijsko veleposlanstvo, a 1916. ju je preuzela Italija. Jedno je vrijeme dio zgrade preuzeo Benito Mussolini, a nakon kraja Drugog svjetskog rata pretvorena je u državni muzej. U njoj su pohranjene mnogi predmeti važni za talijansku kulturnu baštinu, ali i same prostorije Palače imaju povijesni značaj. Spomenuta Herkulova soba potječe iz 15. st., a ime je dobila prema freskama na kojima je prikazan Herkul kako izvršava poznatih 12 iznimno opasnih i teških zadataka. Uz te prikaze soba je poznata po bogato ukrašenom i vješto izrađenom drvenom stropu. Očekuje se da će radovi biti dovršeni do kraja listopada ove godine.

Piše: Boris Blažina

Komentari