Radnici otkopali mač i oklop japanskog ratnika

Tijekom radova na cesti u istočnom dijelu prefekture Kagošima u Japanu otkriven je lijes od kamena plavca. Otvorivši ga radnici su naišli na neobičan mač, sjekiru, koplje i prsni oklop (tankō) te odmah pozvali arheologe. Arheolozi su ustanovili da je riječ o grobnici ratnika koji je umro prije otprilike 1600 godina.

Riječ je, dakle, o razdoblju Yamato, stoljećima prije uspona samurajskog staleža, kad je carska dinastija, sa sjedištem u prefekturi Nara, još uvijek imala stvarnu moć u državi te se trudila stvoriti centraliziranu državnu upravu prema kineskom uzoru. Vjerojatno je grobnica pripadala jednom od lokalnih moćnika pomoću kojih je car državo područje na oku.

Piše: Boris Blažina


Komentari