Računalna rekonstrukcija drevnog kompleksa Angkor Wat

U sklopu projekta nazvanog Digital Angkor izrađena je vrlo detaljna 3D rekonstrukcija ovog prekrasnog drevnog hramskog kompleksa u Kambodži koja prikazuje svakodnevni život na tom prostoru. Izrađena je na Sveučilištu Monash u Melbourneu pod vodstvom doktorskog studenta Toma Chandlera na temelju članaka i zemljovida renomiranih arheologa. Ukupno je oživljeno 25.000 virtualnih stanovnika kompleksa koji se svakog dana bave različitim aktivnostima. Na prostoru oko kompleksa žive i biljke i životinje koje su također rekonstruirane na temelju znanstvenih studija. Chandler je putovao po izoliranim selima suvremene Kambodže i snimao zvukove kako bi dočarao specifičan ambijent ovoga kraja (ove je napore znatno otežao prodor moderne tehnologije poput motora i mobitela čak i u te izolirane krajeve). Projekt je živ u smislu da Chandler mijenja neke elemente programa ukoliko dobi nove informacije od arheologa – tako je promijenio boju zidova hrama kada je utvrđeno da su dotadašnje predodžbe bile pogrešne. Vjeruje da će ovaj projekt poslužiti ne samo u obrazovne svrhe, već i potaknuti arheologe da propitaju postojeće teorije o kompleksu.

Poveznica sa slikama i video snimkama:

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/visualising-angkor/AR6A-vMq

Više o Angkoru Watu pročitajte u 5. broju časopisa History.info!

Piše: Boris Blažina

Komentari