Prvi gimnazij pronađen u Egiptu

Na lokalitetu Watfa kod Al Fayyuma u središnjem Egiptu pronađeni su ostatci helenističkog gimnazija (vježbališta). Ovdje je nekad bilo smješteno naselje Filoteris, koje je osnovao Ptolemej II. u 3. stoljeću pr. Kr. Imalo je oko 1200 stanovnika od kojih su dvije trećine bili Egipćani, a preostali Makedonci i Grci. Ptolemejevići su, naime, bili dinastija makedonskog porijekla koja je došla na vlast nakon raspada carstva Aleksandra Velikog.

Gimnazij se sastojao od velike dvorane za sastanke, blagovaone, dvorišta, vrtova i trkališta dugog oko 200 metara. Osim vježbališta, gimnazij je, naime, imao i obrazovnu ulogu za mladiće, koji su tamo učili o grčkoj kulturi i znanosti. Iako je riječ o prvom gimnaziju pronađenom na prostoru Egipta, to je samo jedan od brojnih primjera kako je makedonsko-grčka kultura utjecala na kulturni razvoj ove drevne civilizacije.

Piše: Boris Blažina


Komentari