Pronađeno zlato tračkog vladara

U grobnom humku kod poznatog bugarskog ljetovališta Primorsko na crnomorskoj obali pronađeno je mnoštvo zlatnih predmeta. Među 37 pronađenih predmeta je ceremonijalna zlatna konjska oprema jednog tračkog vladara. Trački su vladari takve opreme upotrebljavali samo u posebnim prilikama. Nakon smrti vladara njegovom bi konju bi stavili zlatnu opremu, ritualno ga žrtvovali i pokopali s vladarom. Grobnica je jedna od deset nastalih na tom području otprilike u vrijeme Aleksandra Velikog (4. st. pr. Kr.). Većina ih je opljačkana još u starome vijeku, ali su spomenuti predmeti bili posebno dobro skriveni te su ostali neotkriveni sve do ove godine. Primijećeni su pomoću detektora metala tijekom posljednjeg dana ovogodišnjih arheoloških iskopavanja. Riječ je o predmetima čija vrijednost proizlazi ne samo iz materijala i starosti, već i osebujnog umjetničkog stila.

Piše: Boris Blažina

Komentari