Pronađen dokaz da su Grci prakticirali žrtvovanje ljudi?

Na obronku planine Likaj u unutrašnjosti grčkog poluotoka Peloponeza pronađeni su posmrtni ostatci tinejdžera za kojeg neki vjeruju da je bio žrtvovan bogovima. Ta je planina, naime, bila mjesto gdje su se prinosile životinjske žrtve bogu Zeusu. Dosad su na tom lokalitetu pronađene kosti nekoliko desetaka tisuća životinja u razdoblju od oko 1500. do 300. pr. Kr. Postoje pisani izvori o tome kako su tamo prinašane i ljudske žrtve (obično dječaci), ali svi ti izvori nastali su stoljećima nakon prestanka tih obreda tako da je njihova istinitost upitna. Ako je pronađeni tinejdžer doista bio žrtvovan, to bi značilo da su stari Grci neko vrijeme doista prinašali ljudske žrtve. Neki stručnjaci, međutim, upozoravaju na to da bi sahrana na tom mjestu mogla biti slučajnost, a ne pokazatelj da je doista riječ o žrtvenom obredu. Kako je dosad istraženo svega 7 % područja za prinos žrtava, daljnja istraživanja mogla bi dati konačan odgovor na pitanje jesu li stari Grci doista ritualno žrtvovali ljude.

Piše: Boris Blažina

Komentari