Pripadnici naroda Ainu, prastanovnici Japana, i danas žive kao njihovi preci iz ledenog doba!

“Kad su se naši uzvišeni preci spustili u lađi s neba, na ovom su otoku zatekli neke barbarske narode, među kojima su najdivljiji bili Ainu”, riječi su kojima je ljetopisac japanske carske obitelji u osmom stoljeću prvi put zapisao ime naroda Ainu, prastanovnika Japana čiji potomci i danas žive na sjeveru zemlje. Za razliku od većine stanovnika “Zemlje Izlazećeg Sunca”, koji pripadaju žutoj rasi, Ainu su bijelci. Stoljetnim ratovima s Japancima, potisnuti su na otoke Sahalin, Hokaido i dio Kurila, gdje su nastavili živjeti kao i njihovi preci. Antropološka istraživanja pokazala su, naime, da se mnogi elementi iz tradicionalnog života ovog naroda nisu bitnije promijenili još od – ledenog doba! I danas stanuju u brvnarama podignutim na stupovima, bave se lovom, ribolovom i skupljanjem plodova, te štuju drevne bogove. U vjerovanjima se, primjerice, ističe kult medvjeda, božanstva planina, te kult pokojnika, koji karakterizira sahranjivanje mrtvaca na otvorenom. Ni izgled im se nije značajnije mijenjao. Riječ je o ljudima srednjeg rasta, snažne tjelesne građe i gustih dlaka po čitavom tijelu. Antropolozi su zaključili da je riječ o najdlakavijoj ljudskoj zajednici na svijetu, što naročito dolazi do izražaja u usporedbi s goluždravim Japancima. Muškarci nose dugu kosu, bradurine i bujne brkove, a žene ritualne tetovaže.

Piše: Lucija Kapural

Komentari