Prapovijesna radionica bila je u uporabi 4500 godina

Prije 45.000 godina, u srednjem kamenom dobu, ljudi su u jednoj spilji na području današnje Etiopije imali radionicu u kojoj su proizvodili boje. Sakupili su više od 40 kilograma crvenkastog kamena bogatog željeznim oksidom. Koristeći se raznim alatkama, samljeli su kamenje u prah raznih boja uključujući razne nijanse crvene, sive i žute.

Spilja je danas poznata kao Porc-Epic, a novija istraživanja su pokazala da su u njoj ljudi živjeli punih 4500 godina. Vjeruje se da su se bojom koristili kako bi ukrasili tijela i odjeću.

Činjenica da u starijim iskopanim slojevima dominira tamnocrvena, u srednjima oker, a u mlađima svijetle nijanse raznih boja, pokazuje da se moda s vremenom mijenjala. Otkriveno je i da sve boje nisu izrađene jednakom vještinom, što upućuje na mogućnost da su u spilji radili i svojevrsni šegrti.

Piše: Boris Blažina

Komentari