Ponuđeno rješenje misterija Panove maske

Prošle godine u sjevernom je Izraelu otkrivena neobično velika brončana maska s likom Pana, rimskog boga šume, stoke, lovaca i pastira, u širem smislu i čitave prirode. Otkriće se dogodilo na lokalitetu drevnog grada Hipposa, u kompleksu zgrada podignutih u vrijeme cara Hadrijana (117. – 138.) ili moguće nešto ranije. Riječ je o doista jedinstvenom predmetu jer je mnogo veći od bilo koje druge grčke maske, a o njenoj su funkciji arheolozi donedavno samo mogli nagađati. Nedavno su arheolozi prilikom istraživanja na istom području otkrili ostatke monumentalnih rimskih vrata (visine 8 metara). Vjeruju da su ta vrata vodila u hramski kompleks posvećen bogu Panu, u sklopu kojeg se nalazila i ranije pronađena maska. Kako je riječ o bogu prirode, kompleks se nalazio nešto izvan gradskih zidina. Iduće će se godine nastaviti istraživanja s ciljem odgonetavanja kako su izgledali vjerski obredi u tom svetištu.

Piše: Boris Blažina

Komentari