Palača u Trogiru krila blago iz ranoga novog vijeka

Palača Barbieri u Trogiru nedavno je dobila novog vlasnika, Mađara Tamasa Veressa Arona. Nije ni slutio da će pri renovaciji palače pronaći neprocjenjivo arheološko blago. Ispod stropne žbuke je, naime, pronašao slike iz 15. stoljeća i to devet malog formata i jednu veću. Shvativši o čemu je riječ, kontaktirao je Ministarstvo kulture koje je tamo uputilo stručnjake iz tvrtke specijalizirane za konzervatorske i restauratorske usluge. Tijekom daljnjih radova među gredama su pronađeni i drugi predmeti poput venecijanskih novčića s Krete (tada pod mletačkom vlašću), naočala, kocke od slonovače, pečatnjaka i fragmenata pisma. Na spomenutim je slikama i predmetima tek potrebno provesti analizu kako bi se ustanovilo njihovu točnu starost i porijeklo.

Piše: Boris Blažina

Komentari