Otkrivena nova vrsta dinosaura: Težio je pet tona i imao glavu kao patka

Japanski paleontolozi prije nekoliko su godina otkrili kostur najvećeg dinosaura ikada pronađenog u toj zemlji. Ostaci su otkopani ispod sedamdeset dva milijuna godina starih morskih naslaga, u gradu Mukawa na otoku Hokkaido. Nedavna analiza pokazala je da se radi o novoj vrsti biljojeda hadrosaurida, a znanstvenici su joj nadjenuli ime Kamuysaurus japonicus. Radi se o složenici riječi “kamuy”, naziva za božanstvo starosjedilačkog japanskog naroda Ainu, “saurus”, latinskog naziva za gmaza, te “japonicus”, latinske riječi za pridjev “japanski”. Proučavajući kosti pronađenog primjerka, stručnjaci su stekli prilično jasnu predodžbu u tome kako je za života izgledao. Kamuysaurus japonicus bio je dugačak preko osam metara, a težio je respektabilnih pet tona. Prednji dio lubanje bio mu je izdužen, pa neki stručnjaci tvrde da je glava ovog dinosaura imala vrlo sličan oblik glavi – patke! Je li hodao na dvije ili pak na četiri noge, još nije nepobitno zaključeno. Preci ove vrste nastanjivali su područja u blizini oceana, a takvo okruženje odigralo je presudnu ulogu u daljnjoj evoluciji hadrosaurida.

Piše: Lucija Kapural

Komentari