Otkopana grobnica visoke svećenice

Arheolozi su blizu najpoznatijih piramida u Gizi u Egiptu otkrili grobnicu staru 4400 godina za koju vjeruju da pripada drevnoj svećenici visokog položaja. Ime joj je bilo Hetpet, a služila je Hator, božici ljubavi, ljepote, glazbe i sreće, najčešće prikazivanoj kao krava ili žena s kravljim rogovima. Na zidovima grobnice pronađene su škropionica i vrijedne zidne slike s prikazima svećenice u lovu, ribolovu i interakciji s djecom kao i prikazima životinja, prinošenja žrtava, vojnika… Jedna neobična slika prikazuje majmuna kako pleše pred orkestrom.

Grobnica se nalazi u nekropoli Sakara, gdje su pokapani stanovnici staroegipatske prijestolnice, Memfisa. Prema arhitektonskim i umjetničkim odlikama pripada Petoj dinastiji (2465. – 2323. pr. Kr.), tj. razdoblju Stare države, kad su izgrađene najpoznatije piramide. Riječ je o prvom ovogodišnjem otkriću pod okriljem egipatskog Ministarstva starina.

Piše: Boris Blažina

Komentari