Otkopana grobnica drevnog ratnika kod Vetova

Na brdu Kagovac kraj mjesta Vetovo u Požeškoj kotlini otkriveni su novi arheološki nalazi stari oko 2800 godina. Riječ je o koplju i obrednoj sjekiri iz razdoblja željeznog doba. Vjeruje se da su pripadali nekom pripadniku ratničke elite. Grobnica u sklopu koje su se nalazili otkrivena je iz zraka pomoću laserske (lidar) tehnologije koja omogućava lakše pronalaženje zidova i tumula u drvećem obraslom terenu. Na lokalitetu je smješteno još 11 humaka promjera 30-40 metara koji čekaju iskapanje.

 

Piše: Boris Blažina

Komentari