Otkopan krokodilski kamen srednjoameričkih Indijanaca

Na arheološkom nalazištu Lambityeco u južnom Meksiku pronađen je veliki kameni spomenik sa stiliziranim prikazom krokodila. Nalazište pripada kulturi Zapoteka, naroda koji je razvio naprednu gradsku civilizaciju prije Asteka i Maja te očuvao svoju neovisnost sve do dolaska konkvistadora u 16. stoljeću. Prijestolnica im je bila Monte Albán, dok je Lambityeco bio tek manji grad poznat po rudnicima soli.

Tzv.krokodilski kameni pronađeni su i na drugim lokalitetima koji pripadaju istoj kulturi, ali ovo je jedini primjerak koji je pronađen u gradu gdje je prvotno stajao. Ispred kamena pronađeni su tragovi drvenog ugljena i aromatičnih tvari, što upućuje na zaključak da je imao ritualnu funkciju.

Piše: Boris Blažina

Komentari