Objekti iz Hrvatske uvršteni na UNESCO-v Popis Svjetske kulturne baštine

Na ovogodišnjem sastanku Odbora za svjetsku baštinu u Krakovu odobreno je uvrštavanje osam novih objekata na UNESCO-v Popis Svjetske kulturne baštine. Iz Hrvatske su na Popis ušli obrambeni sustav Zadra i Utvrda sv. Nikole u Šibeniku. Oba objekta ušla su na Popis u sklopu cjeline Obrambeni sustavi Republike Venecije u razdoblju od 15. do 17. stoljeća, u koji spadaju i neki objekti u Crnoj Gori i Italiji.

Utvrde su štitile mletačke posjede u okolici i zaleđu Venecije, kao i njene posjede u Dalmaciji i Crnoj Gori, od pretenzija drugih sila. Ističu se svojom posebnom konstrukcijom potaknutom razvojem vatrenog oružja od 15. do 17. stoljeća. Spadaju u tip utvrda zvjezdolikog tlocrta poznatih kao trace italienne ili fortificazione alla moderna. Ovo je osmi objekt iz Hrvatske koji je uvršten na Popis Svjetske kulturne baštine.

Piše: Boris Blažina

Komentari