Objavljeno otkriće prvog groblja biblijskih Filistejaca

This Tuesday, June 28, 2016 photo shows archeologists excavating an ancient Phillstine cemetery near Ashkelon, Israel. The recent archaeological discovery in Israel may help solve a biblical mystery of where the ancient Philistines came from. A team of archaeologists excavating at the site of the biblical city of Ashkelon have announced it found the first Philistine cemetery ever to be discovered. Now the team is performing DNA, radiocarbon and other tests on bone samples found at the cemetery, dating to the 11th to 8th centuries B.C. (AP Photo/Tsafrir Abayov)

Filistejci, poznati ponajviše kao biblijski negativci (Golijat iz priče o Davidu i Golijatu je Filistejac), živjeli su na području današnjeg Izraela i Palestine, na prostoru između obale Sredozemnog mora, Mrtvoga mora i južnog Libanona. Godine 2013. provedeno je arheološko istraživanje priobalnog grada Aškelona čiji su rezultati držani u tajnosti pune tri godine. Pronađeno je, naime, prvo poznato groblje za koje se sa sigurnošću može tvrditi da je Filistejsko. Groblje je vrlo vrijedan pronalazak jer potječe iz 11. do 8. st. pr. Kr., a nikad nije opljačkano. Ipak, Filistejci nisu jedini ljudi koji su sahranjeni tamo jer su uz njih pronađeni ukopi karakteristični za Feničane i druge okolne narode s kojima su se Filistejci izmiješali. Između ostalog, ovo otkriće ide u prilog teoriji da su Filistejci potekli s obala Egejskog mora te da su se u kasniju domovinu doselili tijekom 12. st. pr. Kr. kao jedan od tzv. Naroda s mora pred kojima su pali mnogi drevni gradovi i civilizacije.

Piše: Boris Blažina

Komentari