Novootkriveni bodljikaši iz razdoblja krede imaju oblik kakav ranije nije viđen u životinjskom svijetu!

Neobične sferične molekule sastavljene od atoma ugljika međusobno povezanih u pentagone ili heksagone, koji tvore površinu sličnu onoj u nogometne lopte, viđaju se u kozmičkoj prašini, nizu plinova te nekim tipovima stijena. Znanstvenici ih nazivaju “Buckminsterfullerenima” – u čast arhitekta Buckminstera Fullera, koji je četrdesetih godina prošlog stoljeća popularizirao sličan oblik u svojoj čuvenoj “Geodezijskoj kupoli”. Donedavno, stručnjaci su smatrali da se takve geometrijske strukture ne susreću u svijetu faune – ni kod živućih ni kod izumrlih životinjskih vrsta – no otkriće fosila dva morska stvorenja iz razdoblja krede pokazalo je da su u krivu. Naime, upravo ovaj mikroskopski oblik imaju dva stapčara koja su živjela prije osamdeset milijuna godina. Poznati i kao krinoidi odnosno morski ljiljani, ovi bodljikaši nastanjivali su dno drevnih mora, a većina vrsta za podlogu je bila prirasla dugačkim člankovitim drškom. Daleki rođaci današnjih morskih zvijezda i ježinaca, izumrli stapčari na površini tijela su imali šupljikave strukture izgrađene od kalcijevog karbonata, na kojima su se nalazili razgranati udovi. Kod dvije novootkrivene vrste, nazvane Marsupites testudinarius i Uintacrinus socialis, te strukture bile su u obliku pentagona odnosno heksagona. Paleontolog Aaron Hunter, voditelj istraživanja, pretpostavlja da nisu imale istu ulogu. “Kod vrste Marsupites testudinarius, te strukture su bile veće i čvršće, pa pretpostavljamo da su štitile ove organizme od morskih predatora. Uintacrinus socialis imao je pak mekše, savitljive pločice, a moguće je da se životinja pomoću njih dizala na površinu”.

Piše: Lucija Kapural

Komentari