„Njemački Stonehenge“ otvoren za posjetitelje

Na lokalitetu Pömmelte kod Magdeburga u istočnoj Njemačkoj nalazi se tzv. Njemački Stonehenge. Riječ je o spomeniku iz mlađeg kamenog ili ranog brončanog doba (oko 2300. pr. Kr.) koji je otkriven snimanjem iz zraka tek 1991. godine. Bez obzira na nadimak, nije riječ o kamenom krugu, već o sedam koncentričnih krugova sastavljenih od ukupno 1200 drvenih stupova i dva plitka jarka (stonehenge na engleskom označava bilo koji kameni krug, dok se za krug od drvenih stupova rabi naziv woodhenge). Ukupni promjer građevine je 115 metara. Arheolozi su otkrili brojne naznake da su na lokalitetu prinošene ljudske žrtve, većinom djeca. Spomenik je nedavno u potpunosti rekonstruiran te otvoren za posjetitelje. Smatra se da je u njegovu obnovu uloženo oko dva milijuna eura.

Piše: Boris Blažina

Komentari