Neobični mačevi otkriveni u staroj japanskoj grobnici

Na otoku Kyushu, najjužnijem od četiri najveća japanska otoka, pronađena su dva vrlo neobična mača. Prvi je najduži mač pronađen u predsamurajskoj japanskoj grobnici (150 cm), a drugi je najstariji poznati mač čija je drška obložena ražinom kožom (ovaj je mač dug 85 cm). Ražina koža posebno je cijenjena kao materijal za dršku jer je vrlo otporna na ogrebotine i nepropusna. Mačevi su pronađeni u grobnici koja ima oblik tunela izdubljenog u grobnom humku iz 6. stoljeća. Takve su grobnice karakteristične za razdoblje japanske povijesti zvano Kofun (250. – 538.), pa se zato i nazivaju kofunima. U njima su obično pokapane istaknute ličnosti, što je i slučaj s navedenom grobnicom. Uz mačeve su, naime, pronađena dva kostura, oklopi, oprema za konje i drugi vojnički pribor, što upućuje na to da je riječ o članovima ratničke elite.

Piše: Boris Blažina

Komentari