Neandertalci su se brinuli za invalide

Analiza starijeg tijela neandertalca pokazala je da je poživio dugo vremena iako je bio tjelesni invalid. Pojedinac je živio prije oko 50.000 godina i znanstvenicima je poznat kao Shanidar 1 jer je otkriven u spilji Shanidar u Iračkom Kurdistanu. Ostatci su mu otkriveni još 1957. te je ustanovljeno da je zadobio teške ozlijede desne noge i desne strane lice kao i da mu je amputirana desna ruka. Nova analiza ostataka pokazala je da je usto bio gluh i nesposoban za samostalan život.

Usprkos svemu, doživio je za to vrijeme visoku dob, što jasno pokazuje da su se za njega brinuli članovi obitelji ili šire skupine čiji je bio član. Ovo je još jedan dokaz da su neandertalci dijelili određene osobine s homo sapiensom. Nadalje, u istoj su spilji otkriveni dokazi da su neandertalci pokapali svoje u fetalnom položaju i s cvijećem kao zagrobnim darom, što upućuje na još jednu karakteristiku koju dijele s današnjim čovjekom.

 

Piše: Boris Blažina


Komentari