Naši preci preživjeli su posljednje ledeno doba jedući – divovske štakore!

Znanstvenici su otkrili da su, tijekom posljednjega ledenog doba, praljudi živjeli visoko na etiopskim planinama, gdje su pravili oružje od opsidijana te njime lovili divovske glodavce. Međunarodni tim arheologa, geologa, biologa i paleontologa pronašao je dokaze o životu u planinama na području nazvanom Finca Habera, koji pokazuju da su prirodna skloništa ondje podizana još prije 45.000 godina. Poznato je da se ljudi koji žive u planinama moraju nositi s učestalim temperaturnim promjenama i većim količinama oborina, a sve to udišući nisku razinu kisika. Naši preci takvim su se uvjetima očito prilagodili, a određeni aspekti pružili su im povoljnije uvjete za preživljavanje od sušnih dolina. Zbog topljenja ledenjaka, bilo im dostupno obilje vode. Osim ljudi, voda je privlačila divovske glodavce. Analiza kostiju nagorenih divovskih krtica-štakora pokazuju da su ljudi rano dali prednost pečenju hrane u odnosu na druge načine njene konzumacije. U blizini naselja gdje se provodilo istraživanje nađeno je nalazište opsidijana, vulkanskog stkla koje su ljudi koristili za izradu oružja za lov na ove glodavce. Itraživači nisu sigurni je li se radilo o trajnom naselju ili pak o privremenom skloništu.

Piše: Lucija Kapural

Komentari