Nakon 425 godina dovršena restauracija Mosta Rialto

Most Rialto najstariji je od četiri mosta koji premošćuju Canal Grande, najveći kanal u Veneciji. Sve do 19. stoljeća ostao je jedini most kojim se moglo prijeći kanal. Prva inačica izgrađena je od drva 1255. godine, a nadjenuto joj je ime Most Novčića (jer se prijelaz naplaćivao). Tijekom prve polovice 15. stoljeća sa svake su strane uzduž mosta podignuti dućani, a ime mu je promijenjeno u Most Rialto (nazvan prema obližnjoj tržnici). Prihodi od najma rabljeni su kako bi se namirila sredstva za održanje mosta. Kao jedini most preko kanala, morao je izdržati velike terete, ali se dvaput dogodilo da se zbog silnog mnoštva ljudi na njemu srušio. Zato su početkom 16. stoljeća mletačke vlasti počele razmatrati izgradnju kamenog mosta. Njihova je zamisao ostvarena tek 1591. godine. Novi most postao je predmetom kontroverze jer je imao samo jedan luk, pa su se mnogi bojali da će se lako urušiti. Usprkos tome, most je ne samo opstao, već postao jednim od simbola Venecije. Iako je često modificiran i renoviran, nitko nije dirao njegov luk sve do 2011. godine. Restauratori su se pri dovršenju mosta koristili gotovo isključivo izvornim materijalom od kojeg je izgrađen most.

Piše: Boris Blažina

Komentari