Najstariji koštani nakit na svijetu

Analiza ručno obrađene klokanove kosti pronađene u zapadnoj Australiji pokazala je da je bila namijenjena kao nakit. Umetalo ju se u rupicu izbušenu kroz nosnu pregradu (septum). Starost joj je procijenjena na oko 46.000 godina, što ju čini najstarijim dosad pronađenim koštanim nakitom kojeg je izradiohomo sapiens. Bušenje nosa bilo je vrlo raširena praksa među australskim Aboridžinima te je opstala sve do razdoblja nakon Drugog svjetskog rata. Inače, najstariji dosad poznati nakithomo sapiensa su ogrlice od školjaka pronađene u Africi – stare su oko 100.000 godina. Neandertalci su izrađivati nakit još i ranije odhomo sapiensa.

Piše: Boris Blažina

Komentari