Najstariji fosili na našem planetu: Ovi neobični organizmi živjeli su prije tri milijarde godina!

Prvi mikroorganizmi na našem planetu razvili su se u praatmosferi bez kisika. A onda, u prije tri milijarde godina, pojavile su se cijanobakterije, prvi fotosintetski organizmi: uz pomoć sunčeve svjetlosti, ove modrozelene bakterije počele su koristiti ugljikov dioksid i vodu kako bi napravile šećer i prehranile se. Kao otpadni proizvod u tom procesu, nastao je kisik. U vrijeme kad su tek nastale, kisika je još uvijek bilo malo, no budući da su bile dominantan oblik života gotovo dvije milijarde godina, ovaj plin se postepeno sve više nakupljao. U jednom trenutku njegova se koncentracija povećala do razine koja je postala otrovna za anaerobne organizme, uslijed čega dolazi do njihova masovnog izumiranja. Drugi, prilagodljiviji organizmi, povukli su se na mjesta gdje kisika nije bilo, primjerice, dublje u mulj. Razvoj cijanobakterija bio je od presudne važnosti za daljnju evoluciju života kakav danas poznajemo. Atmosfera bogata kisikom bila je, naime, jedan od preduvjeta za nastanak kompleksnije eukariotske stanice, a time i višestaničnih organizama. Vjerovali ili ne, organizmi slični cijanobakterijama ostali su sačuvani u obliku vapnenačkih taložina. Riječ je o stromatolitima, najstarijim fosilima na zemlji – poput cijanobakterija, potječu iz razdoblja proterozoika. Većinom se, u obliku pokrova, nalaze na dnu plitkovodnoga okoliša normalne temperature, u zoni plime i oseke, ali i u nekim dubokovodnim toplim izvorima bogatima otopljenim metalnim solima i silicijevim spojevima.

Piše: Lucija Kapural

Komentari